top of page

VÄLGÖRENHET

På Absoluta Omsorgen tycker vi att barn och ungdomar är framtiden för samhället och vår vision är att alla ska erbjudas likvärdiga förutsättningar och villkor för att ta sig fram i livet. Därför vill vi som ett led i vårt välgörenhetsarbete visa vårt stöd och engagemang i form av att vi årligen avsätter en summa pengar av vår omsättning till två väldigt betydelsefulla organisationer som dagligen arbetar med att förbättra livet för våra barn.

Absoluta Omsorgen är stolt sponsor av Friends som är en icke-vinstdrivande organisation och som för kampen mot utanförskap och mobbning. De utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Barncancerfonden är en ideell förening och den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. De arbetar med att bekämpa barncancer och se till så att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får vård och stöd.

bottom of page