top of page

OM SUND OMSORG

Sund Omsorg är ett svenskt familjeföretag där ledningen och medarbetarna har ett genuint intresse för att hjälpa andra människor under alla förutsättningar.

Vår omsorg syftar till att assistera och stödja personer som bor kvar hemma när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig utan hjälp. Vi utgår alltid från att varje levnadssituation är unik och vid behov erbjuder vi alla våra tjänster på ditt eget hemspråk där Du med etnisk bakgrund kan känna dig trygg och få bevara din personliga integritet, tradition och religion. Vi är ett mångkulturellt företag som alltid sätter Dig i centrum med höga krav på trygghet och personlig service.

Sund Omsorg vill vara det självklara valet för både brukare, kunder och medarbetare, det är målet. För att lyckas med det genomsyras vår verksamhet – från ledningsbeslut till dagliga rutiner – av tre värdeord: respekt, ansvar och tillit. Helhetssyn är utgångspunkten, läs gärna vidare om våra medarbetare, vårt kvalitetsarbete och vårt stöd till välgörande ändamål.

bottom of page