top of page

Sund Omsorg erbjuder sällskap och guidning i form av ledsagarservice till och från sociala aktiviteter, läkarbesök etc och är tänkt för dig som är i behov av stöd av en annan person för att möjliggöra delaktighet i samhällslivet och kontakt med andra.

Hur kan man få ledsagning? Kontakta oss så berättar vi mer!

shutterstock_229140913.jpg

LEDSAGARSERVICE

bottom of page