top of page

Medarbetare

Det är våra engagerade medarbetares arbetsinsatser som skapar själva förutsättningen för att Sund Omsorg skall hålla en hög kvalitet i den service och omsorg som vi erbjuder. Medarbetarna på Sund Omsorg har en bred erfarenhet och kompetens och de värnar om den enskildes integritet, självbestämmande och trygghet och lägger därför stor vikt vid att bemöta dig med omtanke och respekt.

Alla medarbetare är viktiga för verksamhetens framgång. Delaktighet är ett nyckelbegrepp som betyder att alla medarbetare ska ha ett tydligt ansvar och en roll som svarar mot personens kompetens och erfarenhet.

Våra medarbetare får fortlöpande handledning och kompetensutveckling och vi garanterar att all omvårdnadspersonal inom Sund Omsorg bär synlig ID-bricka som tydligt visar att de tillhör äldreomsorgens personal, att all personal skrivit på sekretessavtal som gäller livet ut och att vi begär in utdrag ur belastningsregistret innan vi anställer – för din säkerhet. Med en trygg och stabil plattform vill vi på Sund Omsorg bli ledande på det vi gör, genom ständiga förbättringar, nytänkande och engagerade medarbetare. För oss är det en självklarhet att ta vara på våra medarbetares kunskaper och idéer för att vi gemensamt skall utforma verksamheten.

bottom of page