top of page

JOUR- OCH FAMILJEHEM

Absoluta Omsorgen erbjuder konsulentstödda familje- och jourhem skräddarsydda till att möta varje individs personliga behov.

Vi har ett stort behov av familjehem för ensamkommande flyktingbarn samt för svenska barn som kommer från en otrygg och instabil miljö och som därför behöver omsorg och trygghet i sin vardag.

Våra kompetenta konsulenter handleder och ger kontinuerlig rådgivning och stöd till våra familjehem dygnet runt. Absoluta Omsorgen har en bred kunskap av ensamkommande barn och barn som kommer från en otrygg miljö.

Att vara familjehem

Att vara familjehem är framförallt belönande! Det handlar om att erbjuda trygghet, att ta väl hand om varandra och att öppna dörrarna för en ny familjemedlem i vardagen.

Att ha målsättningar och regler och samtidigt ge stöd och kärlek är en naturlig process som våra familjehem skall erbjuda. Detta medför naturligtvis en utmaning och fordrar en hög ambition för att lyckas. Ambitionen måste delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn är av stor vikt. Det är naturligtvis så att samtliga påverkas av att en ny individ flyttar in och blir en del av er familj.

Under placeringens gång samt löpande därefter finns alltid våra konsulenter och handledare till hands. Som en del av livet så har vanligtvis uppdrag som familjehem en början och ett avslut. Erfarenheterna uppvisar dock på att relationen med barnet många gånger byggs starkt verkande och i vissa fall blir livslång!

Familjehemmets uppgift

Familjehemmets uppgift är vara engagerade, ge trygghet, sprida kärlek och vara närvarande i oavbruten följd. Detta innebär att vårda, ge omsorg samt att vara ett supplement eller i vissa fall en ersättare för barnets biologiska föräldrar. För er hjälp har ni en erfaren handledare med förbindande funktion kring allt som rör den placerade så som t.ex. genomförandeplaner, myndighetskontakter, läkare, biologiska föräldrar och i förekommande fall även skolpersonal.

Vi söker familje- och jourhem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan utvecklas samt får bygga upp sina förmågor och integreras till en trygg vuxenvärld.

Är ni intresserade utav att bli familjehem eller vill ha närmare information?
Välkomna att maila oss på:
familjehem@absolutaomsorgen.se

bottom of page