top of page

För dig som bor hemma men som har problem med att genomföra dina vardagliga sysslor på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder så kan vi på Sund Omsorg erbjuda stöd i form av omvårdnad och service, ledsagarservice samt avlösarservice enligt socialtjänstlagen.

Tjänsterna kan vara att vi ger personlig omvårdnad som exempelvis hjälp med att klä sig, tvätta sig och duscha eller mer serviceinriktat som hjälp med matlagning, matleverans, städning, tvätt, promenad eller inköp m.m.

Målet är att du som omsorgstagare ska känna att du får det stöd du behöver och har

rätt till så att du kan fortsätta leva hemma så länge du vill och orkar.

 

Vi skräddarsyr omsorgen efter dina behov och vi arbetar inom speciellt utformade arbetsteam där fokus läggs på dels kulturella och etniska aspekter samt på dina språkliga behov och du får alltid en egen kontaktperson som i möjligaste mån talar ditt eget modersmål. 

Vi upprättar alltid en genomförandeplan vid hembesök där vi tillsammans tar fram rutiner och skapar förhållanden och mål som kommer underlätta ditt liv, allt från hjälp med bostadsanpassning och riskanalysering

till samverkan med anhöriga och myndigheter, färdtjänst m.m.

Hur kan man få hemtjänst? Kontakta oss så berättar vi mer!

HEMTJÄNST

bottom of page